Сайт для русскоязычной общины Израиля при поддержке амуты "Мерказ Хаверим" (מספרה 580573913 מרכז חברים (ע''ר
LiveZilla Live Chat Software
Главная + 2013 + Апрель

Monthly Archives: Апрель 2013

… :»מכוכב נש»

Читать далее »

העירייה מקדמת תב»ע למען הכשרת חריגת בנייה של עמר

Читать далее »

העיר נשר זקוקה לשינוי. די לשיטת הניהול של חמולת עמר. העיר זקוקה לניהול שלא על פי שיטת «הכפרה»

צונאמי במשפחת עמר. אח נלחם באח. דם רע בין שני האחים למשפחת עמר. כמות ההשמצות המגיעות לאוזני מקורבים גורמות לרבים המכירים את ההיסטוריה במשפחת עמר להרים גבה. אנשיו הנאמנים של עמר טוענים כי בקרבתו מעריכים שהיה ורק אחיו יתמודד מול אבי בינמו – אזי ההפסד במלחמה על לשכת ראש העיר כבר כתובה בטאבו.  האם ידעתם עד כמה הבחירות העתידיות לראשות ...

Читать далее »

Юрий Моор-Мурадов. Матерился ли премьер-министр Бегин?

К сегодняшней теме я подбирался долго – все никак не мог решиться. И считаю своим долгом сразу предупредить тех, кого смущает ненормативная лексика, кто считает такие выражения нецензурными - лучше вам эту главу пропустить. Я тоже стараюсь "не выражаться", но как говорится, из песни слов не выбросишь, взялся писать о сленге – не говори, что не дюж. Не знаю почему, ...

Читать далее »

Москва, Россия. ЕНФ-ККЛ на московской конференции Лимуд

Около 1100 евреев, большей частью из Москвы и городов России, а также из других стран бывшего Советского Союза приняли участие в московской конференции Лимуд, которая прошла, в пансионате "Клязьма" в Подмосковье. Московская конференция является самой крупной на сегодняшний день, проходящей в рамках проекта Лимуд СНГ. Конференции и фестивали Лимуда по праву считаются одними из самых престижных еврейских культурных мероприятий, проводимых ...

Читать далее »

Алекс Сельский. Алекс Сельский официально покидает свой пост

 Сегодня заканчивается моя трехлетняя работа в должности советника премьер-министра по связям с русскоязычными СМИ.   Для премьер-министра очень важна связь с русскоязычной общественностью в Израиле и в мире, и я горжусь тем, что мне выпала честь внести вклад в ее укрепление. Я продолжу работу по упрочнению связей государства Израиль с русскоязычной еврейской диаспорой в мире и на моей следующей должности в ...

Читать далее »

Беннет пообещал приватизировать порты

25 апреля 2013, 11:18 Нафтали Беннет Фото: Uri Lenz/Flash90http://cursorinfo.co.il/news/busines/2013/04/25/bennet-poobsheal-privatizirovat-porti/ Министр экономики и торговли Нафтали Беннет поддержал идею реформы морских портов, озвученную накануне министром финансов Яиром Лапидом. По словам Нафтали Беннета, приватизация государственных портов в Хайфе и Ашдоде и строительство дополнительного порта частной компанией позволит "сломать существующую монополию морских портов". "Мы разожмем эту мертвую хватку. Мы вовлечены в исторический процесс открытия ...

Читать далее »

Жителям Мерона запретили использовать птичники под «отели» для ортодоксов

время публикации: 26 апреля 2013 г., 11:16 http://www.newsru.co.il/israel/26apr2013/zimmers_005.html последнее обновление: 26 апреля 2013 г., 11:25 В пятницу, 26 апреля, полиция потребовала от пятерых птицеводов из Мерона закрыть "отели для ортодоксов", в которые они переоборудовали свои фермы. Об этом сообщила радиостанция "Коль Исраэль". Накануне религиозный сайт "Кикар Шабат"сообщил, что в гостиницах и дачных домиках ("циммерах") в районе Цфата, куда на выходные съедутся десятки ...

Читать далее »

«Харедим» обвиняют «Эгед» в поощрении разврата и осквернении субботы

время публикации: 26 апреля 2013 г., 22:11 http://www.newsru.co.il/israel/26apr2013/eged311.html последнее обновление: 26 апреля 2013 г., 22:25 Накануне празднования "Лаг ба-Омера" в ультраортодоксальных районах появились настенные плакаты и листовки с призывами не пользоваться услугами автобусного кооператива "Эгед", особенно для поездки на гору Мерон. Как сообщает сайт "Кикар а-Шабат", среди причин для бойкота авторы плакатов называют нарушение компанией требований скромности и святости субботы, и публикации ...

Читать далее »

Каждому по бойлеру: экономим энергию или осваиваем остатки средств?

24.04.2013 23:23 Обновлено: 26.04.2013 10:22 Автор: Людмила Зузовская Фото:9-й канал Каждому по бойлеру: экономим энергию или осваиваем остатки средств? Такого товара, как жаркое солнце, в Израиле хоть отбавляй. Среднегодовое суммарное солнечное излучение в наших широтах составляет 2200 киловатт-час на квадратный метр, что в два с лишним раза больше, чем в Центральной Европе и Канаде. В стране с самым большим количеством солнечных дней в году грех не воспользоваться таким ...

Читать далее »

Компания «Оф тов» снимает некоторые свои продукты из-за микроба Листерии

25.04.2013 22:40 Обновлено: 25.04.2013 23:08 Проверка, которую провела компания «Оф тов», показала, что на некоторых трех продуктах может находиться микроб Листерии. Речь идет о продуктах из курятины и индюшатины, произведенных 23.04.13, срок годности которых истекает 29.07.13.  Это ветчина (пастрама) копченая белая из индейки (баркод 155821), колбаса салями венгерская с перцем, в упаковке по 300 гр. (баркод 152141) и салями из индюшатины по ...

Читать далее »

Михаил Богданов в Бейруте: «Хизбалла» — уважаемая и внушающая доверие политическая сила

26.04.2013 19:26 Обновлено: 27.04.2013 3:09 Фото:Reuters Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, находящийся с официальным визитов в Ливане, заявил, что «Хизбалле» можно «доверять». Отвечая на вопросы репортеров об отношении России к роли, которую «Хизбалла» играет в гражданской войне в Сирии, Богданов ответил, что его страна «уважает волю ливанского народа, который выбрал свой парламент».    «Мы сотрудничаем с «Хизбаллой» и уважаем волю ...

Читать далее »

МВД разрешило новую алию из джунглей Амазонки

ПРАВОhttp://news.israelinfo.ru/law/45389 25 апреля 2013 Ми­ни­стер­ство внут­рен­них дел сня­ло свои воз­ра­же­ния про­тив ре­па­три­а­ции в Из­ра­иль со­тен по­том­ков ма­рок­кан­ских ев­ре­ев от сме­шан­ных бра­ков, жи­ву­щих в тро­пи­че­ских джун­глях Ама­зон­ки. Алия ев­ре­ев Ама­зо­нии нач­нет­ся этим ле­том, со­об­ща­ет Haaretz. Но­вое «ко­ле­но Из­ра­иле­во» разыс­ка­ли эмис­са­ры Сох­ну­та, и алия из Пе­ру на­ча­лась еще в 2001 го­ду. Ми­ни­стер­ство аб­сорб­ции по­се­ли­ло две груп­пы ев­ре­ев Ама­зо­нии в Рам­ле; в тот же ...

Читать далее »

Защита Либермана строится на «склерозе» Бен-Арье

ПРАВОhttp://news.israelinfo.ru/law/45404 26 апреля 2013 Юри­ди­че­ские ас­пек­ты на­чав­ше­го­ся в чет­верг су­деб­но­го про­цес­са над Ави­гдо­ром Ли­бер­ма­ном, стра­те­гию об­ви­не­ния и за­щи­ты разъ­яс­ня­ет обо­зре­ва­тель Haaretz Идо Ба­ум. Для то­го, чтобы Ави­гдор Ли­бер­ман был при­знан ви­нов­ным в на­ру­ше­нии об­ще­ствен­но­го до­ве­рия и мо­шен­ни­че­стве, про­ку­ра­ту­ра долж­на до­ка­зать су­ду, что экс-ми­нистр ино­стран­ных дел про­дви­гал по служ­бе (или, как ми­ни­мум, не пре­пят­ство­вал про­дви­же­нию) Зе­эва Бен-Арье, зная о со­вер­шен­ном им в ...

Читать далее »

Минпрос начинает новую реформу каникул

ТЕХНОЛОГИИhttp://news.israelinfo.ru/technology/45418 27 апреля 2013 Ми­нистр про­све­ще­ния Шай Пе­рон при­знал, что из­ра­иль­ские ро­ди­те­ли, недо­воль­ные сва­лив­ши­ми­ся на их го­ло­вы  дет­ски­ми ка­ни­ку­ла­ми на Лаг ба-Омер, со­вер­шен­но пра­вы: мин­прос обя­зан пе­ре­смот­реть рас­пи­са­ние ка­ни­кул, по воз­мож­но­сти при­ве­дя их в со­от­вет­ствие с рас­пи­са­ни­ем ра­бо­ты ро­ди­те­лей. «Вы пра­вы», — на­пи­сал ми­нистр на сво­ей стра­ни­це «Фейс­бук, — «два дня ка­ни­кул для де­тей, ни с то­го ни с се­го, — это неспра­вед­ли­во и непра­виль­но. ...

Читать далее »

Кому нужны фонды повышения квалификации?

ЭКОНОМИКАhttp://news.israelinfo.ru/economy/45415 26 апреля 2013 Уже мно­го лет ми­ни­стер­ство финан­сов пы­та­ет­ся «про­толк­нуть» идею от­ме­ны ря­да неоправ­дан­ных и неэф­фек­тив­ных, по его мне­нию, на­ло­го­вых льгот. Каж­дый раз, как в бюд­же­те от­кры­ва­ет­ся чрез­мер­ный де­фи­цит, мин­фин пред­ла­га­ет об­ло­жить НДС ово­щи и фрук­ты, а так­же вве­сти на­лог на сбе­ре­же­ния в так на­зы­ва­е­мых «фон­дах по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции». Фон­ды по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции («кра­нот ишталь­мут») ста­ли од­ной из глав­ных «ми­ше­ней» мин­фи­на ...

Читать далее »

Депутат Гафни: хамство — залог демократии

ПОЛИТИКАhttp://news.israelinfo.ru/politics/45414 26 апреля 2013 По­сле сво­ей пер­вой ре­чи в Кнес­се­те в ка­че­стве ми­ни­стра финан­сов Яир Ла­пид объ­явил, что от­ныне пред­по­чтет вы­сту­пать с про­грамм­ны­ми ре­ча­ми где угод­но, толь­ко не с три­бу­ны из­ра­иль­ско­го пар­ла­мен­та. По­сколь­ку в Кнес­се­те не при­ня­то слу­шать вы­сту­па­ю­щих, и оп­по­зи­ция счи­та­ет сво­им дол­гом пре­ры­вать речь ми­ни­стра еже­ми­нут­ны­ми вы­кри­ка­ми с мест, де­пу­та­ты бу­дут узна­вать о пла­нах мин­фи­на из га­зет — хо­тя ...

Читать далее »

В Израиле запретят крупные забастовки

26 апреля 2013, 07:41 Аэропорт им. Бен-Гуриона Фото: Flash90http://cursorinfo.co.il/news/busines/2013/04/26/v-izraile-zapretyat-krupnie-zabastovki/ Министр финансов Яир Лапид планирует внести существенные ограничения в права крупных профсоюзов объявлять забастовки, нарушающие работу критически важных учреждений. Согласно опубликованным 10 каналом пунктам закона о хозяйственном регулировании, более известным, как «хок ха-хесдерим», в случае трудовых конфликтов будут запрещены забастовки в аэропорту Бен-Гурион, в морских портах Израиля и в Электрической компании ...

Читать далее »

Яаков Пери призывает премьер-министра спасти израильскую науку

26 апреля 2013, 15:41 Яаков Пери Фото: Flash90http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2013/04/26/yaakov-peri-prizivaet-premerministra-spasti-izrailskuyu-nauku/ Министр науки и технологий Яаков Пери представил премьер-министру отчет об ухудшении состояния исследований в Израиле и о необходимости вложений в науку, высокотехнологические компании и технологические новинки. Пери призывает принять пятилетний план развития науки. В отчете отмечается опасность сокращения финансирования научных проектов, что может нанести значительный урон исследовательской базе. «Именно сейчас, во время экономических ...

Читать далее »

Служащие МИДа срывают визит министра Ю.Штайница в США

26 апреля 2013, 09:56 Юваль Штайниц Фото: Miriam Alster/FLASH90http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2013/04/26/sluzhashie-mida-srivayut-vizit-ministra-v-ssha/ Сотрудники министерства иностранных дел Израиля бойкотируют предстоящий визит министра разведки, стратегического планирования и международных отношений Юваля Штайница в США. Дипломаты министерства в израильском консульстве в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско отказываются оказывать содействие в организации предстоящего визита, в том числе в обеспечении безопасности министра во время его пребывания в США. За последние ...

Читать далее »

Нафтали Беннет объявил себя сантехником бюрократии

26 апреля 2013, 11:28http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2013/04/26/naftali-bennet-obyavil-sebya-santehnikom-byurokratii/ Нафтали Беннет в центр занятости министерства экономики в Бней Браке Фото: пресс-служба партии Еврейский дом Министр экономики Нафтали Беннет впервые посетил с рабочим визитом центр трудоустройства министерства в Бней-Браке. Министр Беннет встретился с религиозными учащимися, проходящими курсы подготовки министерства экономики, и прослушал часть занятия по электрической инженерии, которое проводилось во время его визита. Как сообщает пресс-служба ...

Читать далее »

Во время Лаг ба-Омера уровень загрязнения воздуха повысится до опасных показателей

26 апреля 2013, 13:45http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2013/04/26/vo-vremya-lag-baomera-uroven-zagryazneniya-vozduha-povisitsya-do-opasnih-pokazateley/ Иллюстрация Фото: Yonatan Sindel/Flash90 Министерство экологии предупреждает, что во время празднования Лаг ба-Омера по всей стране ожидается повышение загрязнения воздуха.  Многочисленные костры повысят выброс углекислого газа в воздух, в связи с этим у людей с заболеваниями дыхательных путей и астмой могут возникнуть проблемы. По оценке министерства окружающей среды, уровень загрязнения воздуха превысит обычный уровень в 2-4 ...

Читать далее »

Несмотря на дождливую зиму, в Израиле могут объявить засуху

26 апреля 2013, 14:36 Иллюстрация Фото: Abir Sultan/Flash90http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2013/04/26/nesmotrya-na-dozhdlivuyu-zimu-v-izraile-mogut-obyavit-zasuhu/   Министерство сельского хозяйства подводит итоги зимнего сезона. После анализа осадков, выпавших зимой, специалисты могут объявить засуху.   «Распространение выпавших осадков – проблематично, и, может, придется объявить о засухе. В ближайшие недели профессиональные рабочие группы министерства сельского хозяйства будут наблюдать за ущербом, нанесенным всходам, и вместе с сельскохозяйственными организациями внесут рекомендации», - ...

Читать далее »

Открытие выставки в Бейт Шагале суббота 27 апреля в 11.00

"В 2005 году в Санкт- Петербургском  Арт-центре «Пушкинская-10» родилась идея проведения международных конкурсов карикатуры под девизом «Nота Веnе!» Мы сочли, что при всей разнице условий жизни есть проблемы, которые волнуют все человечество.  Обратите внимание на то, что волнует всех людей! - хотели сказать мы нашим зрителям. Наши конкурсы мы назвали: «Осторожно, нацизм!», «Осторожно, Фемида!», «Осторожно, коррупция!» Эти темы привлекли художников-карикатуристов из 30 ...

Читать далее »

Гомеопатические лекарства [часто используемые]

Марк Голосовский             ALOE [Aloe] Ипохондрия с лимфостазом, Тяжелый груз в себе везу! Еще бы, есть проблемы с тазом, Как будто, пробка там, внизу!   А диарея по утру, И зуд, и жжение, и газы! Кому, скажите, понутру, Носить в себе клубок заразы!   Зияет анус, вот проблема, Как у младенца нет контроля! Такое вряд ли, лечит время, Большое ...

Читать далее »